PRZEGLĄDY
Regałów

INTRALOGIS zajmuje się wykonywaniem przeglądów eksperckich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN EN 15635 : 2010.

Każda instalacja regałowa w związku z intensywnym użytkowaniem podlega uszkodzeniu. Przeglądy wykonywane przez INTRALOGIS pomagają Klientom w dbaniu o ich stan techniczny, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy ich pracowników.

DBAMY O
Terminy

Twoich przeglądów.

Dbamy o dopilnowanie terminu kolejnych przeglądów eksperckich w przypadku długoletniej współpracy, a na takiej najbardziej nam zależy i do takiej dążymy.

Każdy przegląd ekspercki kończy się m.in. oznaczeniem instalacji naklejką z informacją o wykonanej inspekcji oraz datą kolejnego przeglądu.

Protokół

Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół. W protokole znajdują się takie informacje jak:

01

termin oraz zakres przeprowadzonego przeglądu.

02

stwierdzone uszkodzenia.

03

sugestie co do działań naprawczych bądź korygujących.

04

na życzenie jako załącznik przygotowywana jest oferta na wymianę uszkodzonych elementów.

PODSTAWY
prawne

Kodeks Pracy
  • art. 207. zobowiązujący pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • art. .215. zobowiązujący pracodawcę do tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (…) oraz uwzględniały zasady ergonomii.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr  169.poz. 1650, ze zm.) w tym:

  • § 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • § 39. dotyczący oceny ryzyka zawodowego (również związanego z pracą w magazynie),
  • § 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
  • rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie, a w szczególności § 69 ust 1. Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.